DF er igang med at fodre hunden med dens egen hale

Birgitte Schjerning Povlsen – formand for Social- og Sundhedsudvalget (C), skriver:

DF's seneste udmelding om at tilføre kommunerne en helt "ny ældremilliard" bør man tage med et gran salt. Taktisk kommer den melding i forlængelse af den seneste mediestormen mod DF om : "DF er med til at skære massivt i ældreplejen i kommunerne". Det har vist sig, at DF i langt de fleste kommerne har lagt stemmer til at reducere udgifterne pr. ældre.

På en måde synes jeg mere det vidner om, at DF's folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt at tage ansvar for økonomien i deres kommune og at der er langt fra Christiansborg DF'ere til de kommunale DF'ere.

Den omtalte milliard – siger DF, skal udelukkede gå til de kommuner der ikke har skåret i deres budget på ældreområdet. Christiansborg DF'ere oplever nemlig gang på gang, at kommunerne bruger ældrepengene på andre områder end de var tiltænkt.

Derfor skal den "ny milliard" udelukkende gå til de kommuner, der har været de flinke børn i klassen og undladt at reducere i udgifterne til de ældre borgere. Jeg tvivler på om der overhovedet er en kommune, der kan leve op til det kriterie! Det er de selv sammen DF Christiansborg'ere, der tidligere har lagt stemmer til de stramme økonomiske rammer for kommunerne.

Ud over der sikkert ikke er en eneste kommune, der kan leve op til det nævnte kriterie, så tyder meget også på, at de "ny" penge" kommer fra kommunerne selv. Læser man den ny kommuneaftale, ser man at det er aftalt at kommunerne frem til 2019 hvert år skal levere 2,4 mia. kr. til en omstillingpulje Regeringen vil råde over. Disse penge skal tilvejebringes gennem yderligere effektiviseringer og forbedringer i kommunerne – ud over de mange stramninger, effektiviseringer og tilpasninger, der allerede foregår for at leve op til kommuneaftalerne.

Regeringens omstillingspuljen er øremærket "tryghed, sundhed og ældre" og det ligger lige for, at imødekomme DF ønske helt eller delvis mod at de støtter op om den aftalte kommuneaftale.

Og det er her, det groteske kommer ind i billedet. Først skal kommunerne aflevere 1% af deres hårdt spændte budget og derefter kan de få beskeden om, at nogle at de penge kan gå tilbage til 2-3 kommuner, som ikke har været nødsaget til at tilpasse deres udgifter på ældreområdet. Central styring – hvor DF fodrer hunden med den egen hale".