Det svære om social dumping er tilbage

Der kan i princippet forhandles i Forligsinstitutionen helt frem til april – forligsmand har endnu et skud i bøssen.