Det sociale samvær i højsædet

Foto: Anders Ole Olsen, Henning Fristed