Det skal der ske i Trommen

Modernisering af Trommens sale og indretning af biograf rykker nærmere med udpeget totalrådgiver

Foto: Pernille Kristensen

Det bliver ingeniørfirmaet Rambøll, der skal stå for totalrådgivningen af Hørsholm Kommune i forbindelse med den forestående modernisering af Trommens sale.

Det har Hørsholm Kommune meddelt i en pressemeddelelse oven på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor både projektets finansiering og rådgivningspartner var på dagsordenen.

I forbindelse med planerne om et etablere en biograf i Trommen viste det sig, at det nuværende inventar ikke var egnet og fleksibelt nok til at kombinere biograf med koncertsal.

Rambøll skal nu rådgive Hørsholm Kommune om, hvordan det kan lade sig gøre inden for det vedtagne budget på højst 15 mio. kroner.

Og det har firmaet flere idéer til i det bud, der løb af med sejren i projektkonkurrencen.

I den store sal i Trommen er det således meningen, at der skal etableres en mobil teleskoptribune med plads til 275 tilskuere. Tribunen kan skubbes til siden, så salen i stedet kan rumme op mod 700 personer, hvis der er behov for det til eksempelvis en stående koncert. 200 sæder er tiltænkt brug ved biografvisninger. Desuden vil der være plads til 75 tilskuere i en fast, hævet tribune. Herunder etableres det tekniske kontrolrum.

Konstruktionen er således mere fleksibel end i dag, hvor det kræver to mand en hel dags arbejde at skifte det indvendige layout i Trommensalen.

Hørsholm Kommune fortæller videre om Rambølls vinderprojekt, at akustikken også fremadrettet vil imødekomme krav til såvel klassisk og rytmisk musik, ligesom forholdene og nyt udstyr også vil gøre det muligt at se biograffilm.

I Lilletrommen peger projektet på, at en mobil tribune vil kunne opdeles i to moduler med 42 sæder. Akustikken her vil også imødekomme såvel musiske som filmiske ønsker.

Formand for sport-, fritid- og kulturudvalget Nadja Maria Hageskov ser frem til den videre proces.

"Jeg synes, at deres forslag til indretning underbygger en dynamisk anvendelse af salene, som er meget vigtig. Udover at den fleksible tribune giver huset en masse nye muligheder, så er den nye, faste tribune, der svæver over teleskoptribunen, en cirkulær figur, der set nedefra salens gulv fremstår let, "blød" og skyagtig svævende over tilskuerne. Den passer rigtig fint ind i Trommesalens cirkelrunde arkitektur," siger hun.

"Derudover er jeg også meget tilfreds med at der er fokus på at designe en variable akustik i Trommesalen med henblik på at bevare salens eksisterende klangfuldhed. Så Hørsholm Musikforening kan også i fremtiden høre klassiske koncerter i salen. Og sidst men ikke mindst så ser jeg selvfølgelig frem til, at vi i Hørsholm nu langt om længe kan komme i biografen igen," udtaler Nadja Maria Hageskov.

Det konkrete samarbejde kan dog først gå i gang, når aftalen med Rambøll formelt underskrives midt i november.

Går det derefter efter planene, vil moderniseringen af Trommens sale blive udført i løbet af sommeren 2016, som er uden for Trommens normale sæson.

Fakta om Rambølls vinderprojekt

I Trommesalen etableres: * En mobil teleskoptribune (275 tilskuere) – som giver mulighed for fleksibilitet. Tribunen kan skubbes til siden, hvorved et åbent gulv til 700 personer tilvejebringes, eller ved mindre opstillinger, kan mobiltribunen opdeles til 4 moduler. De 200 sæder er til brug ved biografvisning* En fast hævet "svævende sky"- tribune (75 tilskuere)* Kontrolrum til biograf, koncerter, teater m.m., placeret under den "svævende sky"* Akustik, der imødekommer krav og ønsker til biograf, klassisk og rytmisk musik* To nye trappeløb der giver adgang til den "svævende sky"* Biografudstyr i form af lærred, projektor m.m.

I Lilletrommen etableres:* En mobil tribune opdelt i 2 moduler med 42 sæder*  Akustik, der imødekommer krav og ønsker til biograf, klassisk og rytmisk musik* Biografudstyr i form af lærred, projektor m.m.

Rambølls projekthold har:* Alle de faglige samt samarbejdsmæssige kompetencer, der er nødvendige for, at en kompleks opgave som denne kan blive en succes.