Det siger forligspartierne om budgettet

Hvilke dele af budgetforlige sætter de størst pris på – og hvilke dele mindst pris på