Det nye skoleår vender skolerne tilbage til 12 skoledistrikter

Barnets adresse bliver igen afgørende for, hvilken skole man hører til, når der igen indføres 12 skoledistrikter