Det nye Ældreråd i Roskilde Kommune har konstitueret sig