Det mener partierne om vej til Kokkedal Slot

Om vejadgang for biler fra Strandvejen gennem skoven til Kokkedal Slot:

Siden fredningen for området blev gennemført af en enig kommunalbestyrelse, har Borgerlisten stået vagt om den og forsvaret den mod de konservatives anslag. Det gør vi også denne gang. De forsøger at få pillen til at glide ned ved at hævde, at der næsten ikke kommer noget trafik. Sådan er virkeligheden jo ikke. Når muligheden først er etableret, vil denne første skive af salamien selvfølgelig blive fulgt af flere og tykkere skiver.

LÆS OGSÅ: Flertal giver slotsvej dødsstød

Vi ønsker ingen biler i den skov. Det er fredet område, og det skal det blive ved med at være. Fredningsnævnet har allerede underkendt det flere gange. Derfor er vi uforstående overfor, at sagen skal rejses igen.

Henrik Klitgaard, Radikale:

Jeg kan da godt forstå Kokkedal Slot, at de vil kunne sende en bryllupskonvoj op gennem skoven, men det er ikke noget, jeg vil stemme for. Det har været afvist før, og jeg vil gerne bevare det udtryk, som området har i forhold til fredningen med hestehold og golf.

Det, som vi ønsker, er en bredere "sti" end den, som findes f.eks. belagt med slotsgrus. I begge ender af "vejen" en spærring, som kan betjenes fra hotellets reception. Vi forestiller os et gennemsnit på 5-6 biler om dagen ensrettet fra Strandvejen. Gerne med en max hastighed på 20 km i timen. I dag findes der tekniske løsninger til kontrol af den form for kørsel.

Vi har altid været imod de planer, og vi stemmer nej. Det nytter ikke noget, at det skal være sådan et mediestunt.

LÆS OGSÅ: Flertal giver slotsvej dødsstød

 

Fra Venstres ønsker vi at bevare stien fra Strandvejen gennem det fredede område til Kokkedal Slot som et rekreativt område uden bilkørsel.

I 1996 ophævede Naturklagenævnet en dispensation til at køre fra Rungsted Strandvej, da man anså det for værende i strid med fredningskendelsen, og biltrafik gennem stien kan ikke kombineres med den sikre vej, som vi har i dag. Det er endvidere ikke tilladt at give selektiv adgang til slottet.

FAKTA: Det ønsker Kokkedal Slot

* Kokkedal Slot ApS og Slotshotellet ApS har 29. januar 2015 anmodet Hørsholm Kommune, som vejmyndighed, om åbning af Kokkedal Allé for ganske begrænset ensrettet bilkørsel på strækningen fra Strandvejen op til Kokkedal Slot, alene ti.* Fra M. Goldschmidt-koncernen, der ejer slottet, understreges det, at der ikke foreslås etablering af en helt ny, men at genåbne den historiske adgangsvej til slottet. Alene til brug for slottets gæster og 10-15 biler pr. døgn i gennemsnit. Vejen bevares med samme udtryk af skovvej, som er tilfældet i dag.* Det er slotsejerens opfattelse, at en begrænset benyttelse som adgangsvej kan tillades indenfor rammerne af fredningen fra 1977, præcis som de indenfor de samme rammer blev givet tilladelse til at renovere, ombygge og indrette Kokkedal Slot.