Det konservative udsalg

På den korte bane forekommer udsigten til at få Gentofte Brandvæsen tilbage desværre begrænset.

Det konservative udsalg af arvesølvet satte også her en stopper for en særlig Gentofte-kvalitet. Det hjælper ikke, at borgmesteren vasker hænder og lægger ansvaret på regionen. Med sæde i regionsrådet lovede Hans Toft personligt, at der ikke ville ske forringelser.

Nu har vi kun en enkelt ambulance tilbage i Gentofte. Med rettidig omhu kunne nedturen være forhindret. Desværre handler det om adskillige års mismanagement. Fejlinvesteringen i det forkerte Tetra radiosystem blev pakket af vejen i en konsulentrapport, der var indkøbt til formålet. Det er blevet forsømt at knytte konstruktive bånd til nabokommunerne, hvor lysten til at spille bold med vores nuværende styre er til at overse.

Ved besættelsen af stillingen som brandchef vragede flertallet landets bedst kvalificerede ansøger. Hun var på det tidspunkt vicebrandchef og havde mændenes tillid. Kort efter var hun sikkerhedschef i en af landets helt store erhvervsvirksomheder. Med afviklingen af Gentofte Brandvæsen fejede borgmesteren og hans politiske flertal alt dette skidt ind under gulvtæppet. Gentofteborgerne blev ikke spurgt. De står bare i dag med en service, der er væsentligt forringet.

Jeg mener, at vi ikke skal affinde os med den situation. Fremtiden for regionerne er til diskussion. Der kommer nye udbudsrunder. Her skal vi i Gentofte være klar til gå ind og sikre et forbedret beredskab. Det kræver blot, at de konservative skal samarbejde med os andre om bedre løsninger for borgerne.

På valgdagen den 17. november kan du give dit svar. Det kan gøres bedre.

Søren Graversen, nr. 2 på Gentoftelisten