Det er os der bestemmer

Det er ikke alle mulige andre, der skal diktere midtbyens fremtid, lød signalet fra et byråd præget af stor enighed

BYPLANER Holdningen "det er altså os der bestemmer, venner" prægede byrådets behandling af planerne for Farum midtby på mødet onsdag aften. Kritikken fra Dades, som den blev rejst i Furesø Avis 24. april af direktør Bjørn Nørgaard Kjeldsen af en alt for stor byfortætning, prellede af. Det samme var tilfældet for kritikken fra formanden for Furesø Erhvervsforening, Lennart Funch, og vinhandler og fhv. byrådsmedlem Flemming Oppfeldt, som gik på en alt for lukket proces hos politikerne forud for beslutningen af byplanen. "Det er vigtigt at holde fast i visionerne. Der har været nogle kritiske røster, men så er det vi fra politisk hold må holde fast i, at vi har sat os nogle klare mål", sagde Ole Bondo Christensen (S), og Henrik Nord (R) fulgte op med at bedyre, at han "skam har læst lokalavisen": "Men det er vigtigt, at det signal vi sender, er, at det er os politikere der bestemmer. Ikke en eller anden tilfældig direktør eller vinhandler".

Ellers var det bred enighed, der mest prægede byrådets ordveksling om sagen, der knap kunne kaldes en debat. Alle havde travlt med at forsikre hinanden om, at det var godt man har kunnet samarbejde på kryds og tværs, og planudvalgsformand Lars Carpens (V) gik endda så vidt, at han rakte hånden ud til SF. På økonomiudvalgsmødet havde Helene Lund (SF), som tidligere omtalt, nogle forbehold overfor planerne. De gik blandt andet på cykel-parkering og nedsættelse af en politisk følgegruppe. "Men det bør vi kunne indarbejde i den endelige løsning", sagde Lars Carpen (V), og det var John Allentoft (K) enig med ham i.

John Allentoft var dog ikke sikker på ideen om en følgegruppe, som han betragtede som lidt af en politisk nyskabelse. Det fik borgmester Jesper Bach (V) til at foreslå, at planudvalget på sit næste møde skal tage stilling til, om der skal nedsættes et rådgivende udvalg. "Det er kun til inspiration, men jeg vil bede jer overveje muligheden. Så kunne man inddrage Dades og Centerforeningen i sådan et udvalg", sagde Jesper Bach og henviste til en bestemmelse i styrelsesloven, der åbner mulighed for at politikere i særlige tilfælde kan nedsætte et rådgivende udvalg. Som eneste parti stemte Enhedslisten imod planen. Øjvind Vilsholm mente ikke, der var nævnt nok om konkrete miljøhensyn, at den kollektive trafik skulle inddrages mere, og at udvidelsen som helhed var alt for omfattende. Det fik Helene Lund (SF) til at bemærke, at vil man have indflydelse, nytter det ikke bare at stå udenfor: "Vi siger ja, fordi vi gerne vil have indflydelse. Vi synes ikke alt er godt, men man må hugge en hæl og klippe en tå – sådan er det jo".