Det er lykkedes at rette økonomien op

Allerød Kommunes regnskab for 2010 godkendt

Foto: Michael Braunstein