Det er godt nok underligt…

Jens Olsen

Funkevej 12, Hillerød, skriver:

Det er godt nok underligt, at man lokalt intet hører om en af landets forureningsskandaler af de helt store og dyre, der faktisk er placeret i Hillerød Kommune: Collstrupgrunden på Jespervej.

Den er giftig, så det batter, og det bliver hamrende dyrt at skulle rense den. Men hvem skal betale?

Meget bekvemt indføres regionerne pr. 1. januar 2007, og da rensningen er en amtslig opgave, og amterne ikke eksisterer efter 31. december, er der ikke rigtig nogen til at tage ansvaret for skandalen.

Og beklageligvis rummer EU's ellers ret stramme vandrammedirektiv en meget praktisk undtagelse: "Vandrammedirektivet rummer en undtagelse, som siger, at hvis en oprydning er uoverkommelig eller urimeligt dyr, kan man vente eller helt lade være at gøre noget ved det!" (Citat fra Danmarks Ornitologiske Forenings hjemmeside).

Det er dybt ironisk, at naturlegepladsen og økobasen Eghjorten ligger meget tæt på Collstrupgrunden. For dem, der ikke ved, hvad en økobase er, kommer her en forklaring: "Økobasernes formål. Formålet med Københavns Økobaser er at tilbyde de københavnske børn lærings- og oplevelsesmuligheder i naturen med henblik på at give dem en viden og forståelse for det økologiske samspil mellem menneske og natur samt en forståelse for vigtigheden af at værne om vores ressourcer og naturen som helhed." (min kursivering). (Fra Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningens hjemmeside).

Men hvad man ikke ved, har man naturligvis ikke ondt af.

Hvad siger de ansvarlige politikere?