Det er en ganske alvorlig situation

Hvad HAR politikerne tænkt? Avisen spurgte kulturudvalgsformand Steen Horstmann

Foto: Mette Andersen

KOMMENTAR "Vi kan ikke lide det. Det kan jeg med sikkerhed slå fast på vegne af begge sider af byrådssalen", indleder Steen Horstmann, konservativ kulturdvalgsformand med dobbeltrolle i forhold til de aktuelle museums-besparelser. Som "født" formand i Furesø Museumsarkivers bestyrelse er han med én hånd tvunget til at føre kniven mod museerne på vegne af byrådet. Med den anden er han formand for en kreds af ildsjæle, som han oplever bliver ramt ualmindeligt hårdt af besparelserne. "Jeg anser det for at være en meget alvorlig situation. Som det har gjort sig gældende også for kommunens gallerier, har vi været nødt til at forholde os til et sparekatalog, ingen har været glade for. Som har handlet om at vælge "pest fremfor kolera", for vi har været tvunget for at få det til at hænge sammen i et holistisk perspektiv". Steen Horstmann har i processen gjort sig til talsmand for, at området allerede nu må undergå en omfattende omtænkning og eventuelt omstruktur. Med de tal, der venter os de følgende år, er jeg alvorligt bange for, at "grønthøstermetoden" resulterer i tilbud, der mister deres mening. Vi er nødt til at gennemgå hele området med lup", siger Steen Hortsmann, der er trist over, at museerne rammes så hårdt.