“Det er ærgerligt”

Foto: Martin Warming

Furesø Kommune gav i juni 2014 den lokale fodboldklub FC Nordsjælland dispensation til at gennemføre fire prøvearrangementer på Farum Park. Men det kunne kommunen ikke. 

Det har Natur- og Miljøklagenævnet nu slået fast.

En gruppe borgere klagede over kommunens afgørelse, og Natur- og Miljøklagenævnet har i går truffet afgørelse om klagen.

Læs også: Se afgørelsen her: Nævn sætter en stopper for stadionkoncerter

FC Nordsjælland søgte oprindeligt kommunen om mulighed for at afholde fire prøvearrangementer på Farum Park med henblik på at indhøste erfaringer med en bredere anvendelse af faciliteterne. Men Natur- og Miljøklagenævnet har nu vurderet, at Furesø Kommune ikke havde hjemmel til at dispensere fra den nuværende lokalplan til at gennemføre sådanne prøvearrangementer – og det ærgrer John Ingemann Allentoft, der er formand for miljø-, plan- og teknikudvalget.

"Vi tager naturligvis nævnets afgørelse til efterretning. Vores intention med at give en tilladelse til nogle få prøvearrangementer var at få nogle erfaringer med, hvor meget de forskellige aktiviteter ville genere boligerne i nabolaget, – med støj, parkering og eventuelle andre gener. Så ville vi have haft et relevant grundlag for en drøftelse af områdets fremtid: Dels politisk, dels med parken, dels med områdets beboere og grundejerforeninger", siger formanden for miljø-, plan- og teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (C).

"Det er derfor ærgerligt, at nævnet har underkendt vores afgørelse, og vi må nu overveje, hvordan vi kommer videre med en revision af plangrundlaget for dette store og vigtige idrætsområde", siger John Ingemann Allentoft endvidere.