Det blå flertal er væk

Venstre-suppleant Qasam Ahmad overtager Hanne Kjær Knudsens plads i byrådet – men han repræsenterer nu Alternativet

Foto: Kim Larsen

POLITIK En helt ny politisk situation er opstået i Halsnæs: Venstres og Dansk Folkepartis blå 11-10 flertal er væk, og den lokale politiske farvepalette tilføjes farven grøn.

Magtfordelingen i Halsnæs Byråd hedder i resten af byrådsperioden (formentlig) 10 blå, 10 røde og 1 grøn. Borgmester Steen Hasselriis er altså ikke længere sikret flertal.

Det nye byrådsmedlem, Alternativets Qasam Nazir Ahmad, vil benytte situationen til at sætte en grøn dagsorden.

Det har været nogle hektiske døgn for Qasam Ahmad, siden han i sidste uge fik at vide, at Hanne Kjær Knudsen (V) stopper i byrådet pr. 1. februar, da hun fraflytter kommunen af personlige grunde.

Qasam Nazir Ahmad blev ved kommunalvalget i 2013 valgt som 2. suppleant for Venstre, men allerede i 2014 meldte han sig ind i Alternativet, som han også er folketingskandidat for.

Venstres 1. suppleant Jan Eriksen er allerede trådt ind i i byrådet stedet for Emil Mortensen, så derfor er det Qasam Ahmad, der som 2. suppleant står til at overtage pladsen for Hanne Kjær Knudsen (V).

Det har ført til en række svære overvejelser, forklarer Qasam:

"Det er jo unægtelig en spøjs situation, der har ført til denne mulighed for, at jeg kan komme i byrådet. Derfor har jeg haft brug for et par dage til at overveje situationen og rådføre mig med Alternativet på Christiansborg, Hovedbestyrelsen, min lokalforening samt venner i partiet."

"Med til min beslutning hører også, at jeg har haft flere gode snakke med borgmester Steen Hasselriis, som har taget situationen med ophøjet ro. Jeg har også haft flere snakke med oppositionspartierne, og vi har ingen lyst til at udnytte situationen til at underkende Steen som borgmester, men jeg har gjort det tydeligt over for alle, at jeg håber på at kunne påvirke den førte politik".

Qasams indtræden skaber en fornyet situation, hvor Venstre-borgmester Steen Hasselriis skal skaffe sit flertal fra sag til sag.

"Jeg vil gøre alt for at fremme Alternativets politik, og det er mit store håb, at jeg kan bane vejen for en mere grøn og inddragende politik", siger Qasam Nazir Ahmad og fortsætter:

"Herudover vil jeg fokusere på, hvordan vi kan øge vor offentlige ansattes glæde ved og stolthed over deres afgørende arbejde. Det kan være øget fleksibilitet, nedsat arbejdstid og langt mindre kontrol og registrering af egen arbejdsindsats, så fokus i højere grad kommer over på kerneydelserne."

Selvom Qasam Nazir Ahmad håber at kunne påvirke den førte politik, vil han ikke underkende Steen Hasselriis som borgmester:

" Jeg bliver den nye dreng i klassen. Jeg har aldrig været en ballademager, og det bliver jeg heller ikke Jeg kommer ikke ind for at lave rav i den og være besværlig. , men det er selvfølgelig klart, at jeg ikke kan sidde som en del af Venstres gruppe i byrådet."

"Jeg vil selvfølgelig fremme Alternativets politik, og det indbefatter også, at jeg går udogmatisk, løsningsorientereret og ydmygt til arbejdet;" siger Qasam Ahmad og slutter:

"Herudover er det her en gylden mulighed for at få noget erfaring, hvorfor jeg selvfølgelig vil inddrage både Alternativets medlemmer og lokalforening så meget som muligt. Det vil vi forhåbentlig kunne drage nytte af ved kommunalvalget om blot 10 måneder."