Derfor undgår Rebild-far forvaring

Reglerne for dom til forvaring er komplicerede. I nogle sager kan retten dog foretrække en tidsbestemt straf.