Derfor skal kommunen ud af Rungsted Havn – og sejlerne ind som aktionærer

Af Axel Juhl-Jørgensen, aktionær i Havneselskabet og som har fri proces til iværksat sagsanlæg, Hveensvej 6, Vedbæk:

Flere byrådsmedlemmer erkender, at Hørsholm Kommune ikke er aktionær i Rungsted Havn A/S (Havneselskabet).

Havneselskabets formand, byrådsmedlem Ove Petersen (V) erklærede i et læserbrev den 11. februar 2003 – efter en grundig undersøgelse – at "Kommunen med sikkerhed ikke er aktionær eller ejer."

Der er dyb uenighed i byrådet om, hvorvidt kommunen skal:

a)

hjemtage havnen (man kan ikke hjemtage noget, man ikke ejer),

b)

sælge denne (forbudt af Trafikministeriet),

c)

overdrage den til en fond (molboagtig løsning) eller

d)

fortsætte ejerskabet (trods utallige påbud fra Tilsynsrådet om at opgive sit påståede ejerskab) ved at imødegå disse påbud med et sagsanlæg mod myndighederne.

Kommunen mishandler konstant havnen og de egentlige aktionærer. Mange hundrede oprindelige aktier er blevet inddraget af eller erklæret ugyldige af Kommunen.

Her er nogle af de mange yderligere eksempler.

Kommunen nægter at tildele mindretalsaktionærerne (de ægte) en plads i havnebestyrelsen, medens man tildeler plads til Roklubben (som ligger udenfor havnen), Vandskiklubben (som ikke længere er aktiv) og KDY. Disse får alle tilskud fra kommunen, hvorfor de er loyale overfor denne.

Kommunen nægter at berigtige den fejlagtige tinglysning af kommunen som ejer af det samlede havneareal, selvom Kommune erkender, at det tilhører Havneselskabet.

Kommunen har pålagt Havneselskabet at opsige foreløbig seks lejere. Det sker med den begrundelse, at disse er til hinder for, at Havneselskabet kan genetablere sin skattefrihed. Dette er uden betydning, da man altid har skattemæssigt underskud.

Årsagen er derfor en helt anden. Kommunen ønsker at rense havnen for ikke-havnerelaterede virksomheder, for derved at kunne opnå myndighedernes godkendelse af kommunens direkte ejerskab eller af et indirekte ejerskab gennem en fondsløsning. Resultatet er en række urimelige retssager med disse lejere.

Med kommunens indforståelse sagsøger og chikanerer Havneselskabet 'Provianten' med påstand om, at denne har et ikke tilladt sortiment, medens man tillader ikke-havnerelateret sortiment for andre butikker og sortiment i modstrid med Proviantens rettigheder.

Man tillader, at bådvrag henstår år efter år som en uskøn, skæmmende skibskirkegård langs adgangsvejen, hvor de blokerer mange p-pladser, som man mangler i højsæsonen. Se det flotte p-areal ved Vedbæk Havn. Ingen skibsvrag.

Kommunen har i realiteten intet bidraget til anlægget i 1970'erne af den nye, store havn. Tværtimod har kommunen fået leveret mange offentlige toiletter og parkeringspladser (som vedligeholdes af havnen) og en stor, flot, offentlig badestrand.

Derfor skal de aktier, som Kommunen påstår at besidde, overdrages til havnens brugere, som gennem årene siden 1975 over driften har betalt hele anlægget af havnen.

Hvis retten konstaterer, at kommunen ikke er aktionær, skal de fire tilbageværende, kendte aktionærer naturligvis ikke være eneejere.

Sejlere med faste bådpladser og ejere af huse på havnen skal tilbydes en 1.000 kroners-aktie, som skal videreleveres, når bådpladsen overdrages til næste bruger. Glem ikke, at Trafikministeriet i sin pumpe-tilladelse til havnens anlæg på søterritoriet forbyder salg af havnen. Dette er årsagen til, at Kommunen ikke for længst har gjort forsøg på dette.

Nogle sejlere er bekymrede for omkostningerne ved eventuelle store, fremtidige reparationer af kajanlæg m.v., således at det ville være bedre at have Kommunen i ryggen. Kommunen kan, vil og må ikke deltage i sådanne udgifter, som jo ikke ved-kommer Kommunens borgere. Dette skal fortsat klares over driften – evt. ved midler-tidige lån.