Derfor lugter det slemt i Farum

En landmand fra Bistrup har været i gang med at sprede biogødning, og det har skabt en voldsom lugt i Farum. Kommunen var tirsdag på kontrolbesøg

Foto: Bogdanov
Tractor plowing the ground. Farmer working in field. Cultivation of land. Arable land. Agricultural machine
Tractor plowing the ground. Farmer working in field. Cultivation of land. Arable land. Agricultural machine Bogdanov

Som mange borgere i Farum nok har bemærket, har der været en stærk lugt i byen de seneste par dage. Det har fået en del læsere til at rette henvendelse til Furesø Avis, og hos Furesø Kommune har de også fået henvendelser fra borgerne, der vil vide, hvor lugten kommer fra.

Kommunens kommunikationsafdeling fortæller til Furesø Avis, at den stammer fra en landmand i Bistrup, der har været i gang med at sprede biogødning. Den gode nyhed er dog, at det snart er slut med stanken.

"Vores natur- og miljøfolk har i dag været på tilsyn og konstateret, at biogødningen er spredt ud på markerne i overensstemmelse med reglerne. Landmanden oplyser, at arbejdet er færdigt i dag, og at lugtgenerne herefter vil aftage," fortæller Rasmus Gorm Hansen fra kommunens kommunikationsafdeling.

Forurener ikke

Spildevandsslam kan uden foregående aftale anvendes som gødning på landbrugsjord, så længe at slammet overholder grænseværdierne for de stoffer, der er beskrevet i slambekendtgørelsen. Kommunen fører tilsyn med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes, mens det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med kvaliteten af slam fra offentlige spildevandsanlæg.

"Kommunen kan give landmanden påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelsen eller opbevaring giver anledning til forurening. Men udspredning af slam og de lugtgener, der er forbundet hermed, er ikke at betragte som forurening," oplyser Rasmus Gorm Hansen.