Derfor er indbrudskurven svær at knække

Stor koncentration af parcelhuse i et rigt område og organiserede indbrudstyve, der søger mod provinsen, er nogle af årsagerne til de mange indbrud

Kurven over antallet af indbrud er ved at knække på landsplan, viser tal fra Danmarks Statistik. Det gælder også for Hørsholm Kommune

Men hvad er årsagerne til, at den landsdækkkende tendens ikke gør sig gældende lokalt? Det har Ugebladet talt med lektor ved Københavns Universitet, Peter Kruize, medforfatter til rapporten 'Det danske indbrudsniveau', om. Han nævner fire grunde.

"Risikoen for indbrud er markant højere, når det kommer til huse end lejligheder, og jeres område har formentlig også en større boligtæthed end Fyn og resten af Sjælland, så det er de to overordnede forklaringer" fortæller han.

"Nordsjælland er generelt kendt for at være et rigt område, og det tiltrækker formentlig de mere organiserede indbrudstyve," siger Peter Kruize, som også vurderer, at Nordsjælland kan lide under, at antallet af indbrud er faldet markant i København.

"I rapporten kunne vi se en forskydning, hvor indbruddene har en tendens til at flytte sig fra de større byer til provinsbyerne. Så det markante fald i København kan betyde, at indbruddene er flyttet til Lyngby-Taarbæk Kommune. Det passer også med billedet af, at indbrudstyvene er blevet mere organiserede (rockere, bander omrejsende kriminelle, red.), for det siges, at de mere organiserede er mere interesserede i provinsbyerne," siger han.

Én ting er at sammenligne indbrudsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune med det landsdækkende niveau. En anden ting er at sammenligne niveauet med vores nabolande.

I Peter Kruizes rapport kommer han og medforfatter David W. Sørensen frem til, at der i Danmark er anmeldt "væsentlig flere indbrud" end i Sverige, Tyskland, Holland, England og Wales.

I en Berlingske-artikelserie fra oktober 2015 giver chefkonsulent i Forsikring & Pension, Jacob Nisgaard Larsen, følgende forklaring på, hvorfor indbrudsniveauet er højere i Danmark:

"Bagsiden ved vores ellers dejlige tillidssamfund er, at vi simpelthen ikke passer særlig godt på vores ting. Hvis man virkelig vil gøre noget ved indbrudsstatistikken, nytter det ikke at ansætte tusind ekstra politibetjente. Det simpleste ville være at indføre et lovkrav," siger han til Berlingske.

Lovkravet, han henviser til, er at indføre et byggeregulativ efter hollandsk forbillede, hvor nybyggeri skal bestå af særligt vinduessikrede vinduer og døre. Det samme har man gjort i England. Resultatet: Holland har halveret antallet af indbrud siden 1993, og England har nedbragt sit indbrudsantal til en tredjedel, skriver Berlingske.

"Den danske regering og myndighederne er i fornægtelse. De ved, hvad de skal gøre, men de vil ikke foretage den nødvendige investering. Vi har i årtier postet penge og især kræfter i flere tiltag for øget sikkerhed. Danmark skal starte næsten fra bunden," siger professor i kriminologi fra Tilburg University, Jan van Dijk, til Berlingske.

Det internationale konsulentfirma Grontmij har for Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd analyseret, om den hollandske lov har betydet en merpris til de hollandske boligejere eller producenter. Svaret var et klart nej til begge dele.

Lovkravet har ad flere omgange blevet diskuteret i Folketinget. Blandt andet skrev daværende bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) 25. maj 2016 følgende om et eventuelt lovkrav:

"Det er min opfattelse, at den enkelte borger selv er bedst til at vurdere, om det er relevant at gennemføre særlige sikringer mod indbrud i hjemmet som supplement til den politimæssige kriminalpræventive indsats."

Diskussionen om indbrudsniveauet er dog også blevet til mere end blot ord. Folketinget vedtog i december sidste år en ny indbrudspakke. Med indbrudspakken hæves straffen for indbrud begået, mens folk er hjemme, så en indbrudstyv får 80 dage i stedet for 60 dage.

Samtidig har man indført en selvstændig indbrudsparagraf, som skal understrege, at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former som tyveri, for eksempel cykel- eller butikstyveri.

Rigspolitiet fremlagde i maj sidste år to strategier for at sænke indbrudsniveauet. Den ene strategi skal mindske antallet af indbrud i private hjem, mens den anden strategi skal reducere omfanget af kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper, blandt andet indbrud.