Der skal være plads til os alle

Jan Vogel, Søgade 9, Skibby

Svar til Lotte Moselund, formand for Frederikssund Sejlklub, der kommenteret mit indlæg her i bladet.

Jeg syntes, at det er fint, at lystsejlerne nyder at sejle på vores fjorde, og nyde vores smukke natur.

Sådanne fritidsinteresser, må selvfølgelig indrettes efter folks rejsemønster. Det betyder, at så længe der lange køer ved broen, og busser der holder på broen, med borgere der er på vej hjem fra arbejde, uddannelse eller måske indkøb. Når buspendlerne ikke når den bus de skal skifte til, ja så kan det også blive til timers venten, i et busskur i Lyngerup, hvor man kan stå og tælle biler, der ofte kører alt for stærkt.

Vi pendlere har ikke så mange muligheder, for at slå ventetiden ihjel. Derimod tror jeg ikke, at sejlerne holder og venter i op til tre timer, på at broklapperne går op. Hvis det var mig der var sejler, ville jeg da sejle lidt rundt i ventetiden og nyde det.

Derfor har jeg svært ved at tro, at der er sejlere der skulle kede sig så meget, at de har ventet en eftermiddag på at komme forbi broen. Skulle det være tilfældet, kunne jeg foreslå disse sejlere, at de planlagde deres sejlads efter de faktiske forhold.

Jeg skelner klart mellem, dem der er afhængig af at blive transporteret frem og tilbage, som en del af den enkles sammenhængskraft og overlevelse. Naturligt, i forlængelse heraf kan man udfolde sine fritidsinteresser.

Jeg må understrege, at jeg intet har mod sejlerfolket, men må bare konstatere, at med vores store trafikpres over Kronprins Frederiks bro, så er der simpelthen ikke plads til tværgående trafik i myldretiden, der strækker sig frem til ca. kl. 18:00, på alle hverdage i sommerhalvåret.

Det er byrådet, der har besluttet sig for vores skrabede busdækning, der ikke levner plads til uforudset tværgående befordring.

Jeg er nu spændt på hvad byrådet ønsker, at svare på spørgsmålet om, hvorfor de endnu ikke har foretaget sig noget synligt på området, hvilket må være en nødvendighed, efter vores dramatiske forringelser på vores kollektive busdrift.

Det er rigtigt, at Søfartsstyrelsen skal sikre, at sejladsen kan foregå uden unødige hindringer, i samarbejde med Frederikssund kommune, der også har andre hensyn at tage end sejlernes interesser. Selvfølgelig skal der sejles på vores fjorde, det hører jo med.