Der skal mere halm i benzinen

Et flertal i Folketinget støtter et forslag fra Venstre om at omdanne halm til biobrændstof, så der kan komme en tredjedel mere biobrændstof i benzinen.