Der mangler modspil til havne-modstanden

Lav et ordentligt salgsarbejde for den ny havn. Fordelene skal være større end ulemperne.