Der er så dejligt på Ringvej

Leif E. Pedersen, Ringvej 51, Hørsholm:Støj er en del af vor hverdag, noget vi hele tiden er omgærdet af, men kan i visse tilfælde være så generende, hvad enten det er en nabo eller genbos udfoldelser – eller det er den tæt ved liggende motorvej, der konstant sender støj ind over hele boligområder.Sagen om støjgener fra Helsingørmotorvejen, der berører beboerne på Ringvej, Bakkehusene, Stampevænget, Markvænget og Hasselparken, har nu ligget i Hørsholm Kommune i 17 år og har været til behandling i Teknik- og Miljøudvalget m.v. fra 21. juni 1990 og til dato cirka 15 gange.Denne sendrægtighed fra Hørsholm Kommune med en løsning af problemet og opførelse af en støjskærm/støjvold er rystende – her kan man virkelig tale om langsommelighed i den offentlige forvaltning, der formodentlig slår alle rekorder.Men det kan gå hen og blive værre endnu.Med Vejdirektoratets planer om en udvidelse af Helsingørmotorvejen ud for de pågældende boligområder til sekssporet vej, og med en støjvold/støjskærm ude af kommunens regi kan forlænge udsigten til en effektiv afhjælpning af støjgenerne med otte-10 år.Så vil en løsning af problemet have taget 25-27 år.Til orientering kan det nævnes, at det kongelige Hirschholm Slot blev fuldført på seks på (1733-1739). Der var anderledes fart over sagerne i fordums tider.Generende støj kan ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertekarsygdomme samt være medvirkende til mentale sygdomme og indlæringsproblemer.Kære Hørsholm Kommunalbestyrelse, tænk på det. I har et ansvar.Denne sag om etableringen af en støjvold/støjmur skal på fornuftig vis løses her og nu.