“Der er plads til alle i Kulturhuset”

Eva Lyby har brugt måneder i Farum Kulturhus, hvor hun har skrevet eksamensprojekt til Danmarks Pædagogiske Universitet

Farum Kulturhus er på mange, mange måder et højst udsædvanligt sted. Det er et af landets mest velbesøgte kulturhuse, og huset er et vigtigt led i den kulturelle service, som Furesø Byråd tilbyder sine borgere. Så interessant er det, at huset nu har været genstand for en eksamensopgave på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det er stud. pæd. Eva Lyby, der har tilbragt en lang række dage i kulturhuset og ud fra de gængse teorier af blandt andre Edward Casey og andre teoretikere indenfor rum, tilstedeværelse og fænomenologi -beskrevet Farum Kulturhus i detaljen i form af en bestået eksamensopgave – på 2. semester niveau.

Eva Lybys undersøgelser er spændende og viser blandt andet, at mange borgere kommer i Kulturhuset med kunsten og scenografierne for øje – men også at mange, som i virkeligheden udgør en endnu bredere gruppe af borgere, bruger huset til andre formål og blandt andet lader sig inspirere i hverdagen af den stemning af nærvær, der opstår blandt andet på grund af vejrets skiften udenfor, så man oplever en følelse af tæt kontakt med naturen.

Café Rucola har en vigtig funktion i husets foyer, viser undersøgelsen. Personalet tager sig tid til at lytte til kunderne og har helt tydeligt et særligt forhold til stamkunderne. Cafeen har derfor betydning for mange som en daglig social kontakt, og personalets positive udadvendte ageren har, viser det sig, stor betydning for, at cafeen nu i modsætning til tidligere rent faktisk kan løbe rundt.

Også de øvrige medarbejdere i kulturhuset har daglig kontakt med mange af brugerne. Ikke mindst tillægger undersøgelsen det stor betydning, at kulturhusets leder påtager sig en vis opdragelse af unge mennesker af anden etnisk oprindelse end dansk – især ved at inkludere dem i husets liv i stedet for at udelukke dem. Det betyder, at de også langsomt er begyndt at se husets som deres eget og et sted de skal passe på.

Den samlede konklusion på undersøgelsen er, at den nære kontakt til naturen, de rene linjer, nærværet og følelsen af hjemlighed i cafeen – plus det opdragende fokus – skaber en intens stemning i kulturhuset , som sammenlagt kan føres tilbage til Edward Caseys ord om, at der er skabt "et sted" – altså et sted med plads til alle, og hvor brugerne – uanset blandede udgangspunkter, føler sig velkomne og samtidig passer på huset.

For Eva Lyby er opgaven et skridt på vejen til at blive cand. pæd. efter det studie hun følger i Didaktik Materiel Kultur på DPU.

Også kulturhusleder Zanne Jahn er glad for undersøgelsens konklusioner:

"Kulturhuset har en vigtig rolle i Furesø Kommune. Det var vi altid haft en sikker fornemmelse af – men det er jo altid dejligt – og interessant – at få det sort på hvidt og i en mere videnskabelig udgave", siger Zanne Jahn.