Der er kun nærdemokrati hvert fjerde år

Foto: Stina Lund