Der er brug for alle

Folketinget har afsat 115 millioner kroner til initiativet "Brug for alle – indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere". Det betyder, at Jobcenter Furesø modtager 920.000 kroner over to rater, og pengene skal bruges i et tværfagligt samarbejde med Center for Social- og Sundhed. Formålet med initiativet er. at flere borgere kommer i job, i uddannelse eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. I denne måned skydes initiativet i gang, og de tværfaglige teams sammensættes, hvorefter individuelle samtaler med borgerne påbegyndes.