Den vrede dronning og Høsterkøb

Foto: Niels Peter Stilling