Den gamle børneskole rives ned

Høng Privatskole søger med en ombygning og nedrivning af den oprindelige børneskole at skaffe plads til et stigende antal elever.

Foto: Foto: Christian Winnem, Christian Winnem

Der rives ned, bygges om og bygges nyt. På Høng Privatskole er man godt i gang med første fase af et projekt, der har til formål at skaffe nok klasselokaler til et stigende antal elever.

Skolen er på vej til et blive tosporet hele vejen igennem fra børnehaveklassen op til 9. klasse, oplyser det nye lederteam på skolen, Lis Emil Husa og Lars Nør Bengtsson.

Ved 100 års jubilæet i 2008 blev det oplyst, at den første børneskole, der opførtes i 1898, kostede 8.000 kroner. Denne bygning er nu dømt til nedrivning, og der er seks millioner på budgettet til at ombygge de øvrige bygninger for, så man får rigeligt med opdaterede klasselokaler.

Skoleleder Lis Emil Husa og viceskoleleder Lars Nør Bengtsson er klar til at flytte i pavillon, så håndværkerne kan starte ombyningen af bygning B.

Her skal indrettes lokaler til skolens ældste elever i 7., 8. og 9. klasse. For tiden undervises 8. klasserne i pavilloner, men hvis alt går efter planen, kan de flytte ind i den nyindrettede bygning B næste sommer.

Der er balance mellem tradition og fornyelse

Ombygningsplanerne omfatter også en renovering af skolens gamle gymnastiksal i en senere fase, hvis pengene rækker. Den er for tiden i så dårlig stand, at den ikke må bruges. På længere sigt vil det være vigtigt for skolen at have en stor samlingssal, hvor en gammel tradition som fælles morgensang kunne genoptages, synes Lis Emil Husa.

Hun startede i sit nye job 1. maj i år, hvor hun afløste Inga Christensen.

Fra 1. august assisteres hun af Lars Nør Bengtsson, der er kommet fra en stilling som viceskoleinspektør på Søndermarksskolen i Slagelse.

– Vi er nye begge to, så for os er der ikke noget, der hedder »plejer«, men det betyder selvfølgelig også, at vi skal finde den rette balance mellem tradition og fornyelse, siger Lis Emil Husa, der tidligere var leder af en integreret institution, Børnehuset i Hagested, Holbæk Kommune.

Også på området kommunikation er der nyskabelser, fortæller Lars Nør Bengtsson. Høng Privatskole er på vej til at blive koblet på webstedet Skoleporten, hvor personale, elever og forældre vil få nemmere adgang til al information fra skolen.

Det ser også ud til, at der bliver elever nok til to børnehaveklasser næste år, så her ligger endnu en udfordring at skaffe plads til dem.

cw nordvest.dk