Demokratiets dag bliver igen fejret i Hørsholm

Foto: Peter Klar

5. JUNI

Det grundlovsarrangement, som FOF og 5.Juni Selskabet lancerede i 2007, bliver gentaget i år efter samme koncept. Det sker torsdag den 5. juni kl. 11-15.30, hvor der indledes med en vandring omkring Hørsholms historiske midte. Overskriften på årets grundlovsfest er "Fred Og Frihed" – ikke mindst ytringsfrihed.

"2008 er sangens år. Sange har gennem alle tider været en måde at ytre sig på – også politisk. Mange sange handler om undertrykkelse og bruges for at gøre opmærksom på manglende frihed og demokrati. Andre kunstnere end sangskrivere bruger også deres talent på denne måde. Hørsholm, Rungsted og Usserød har gennem årene været besøgt af mange store kunstnere, som her har fundet inspiration til deres virke. I flæng kan nævnes Ewald, Heiberg, Hertz, Drachmann, Lange-Müller og Blixen", fortæller FOF's skoleleder Ole Husen.

Deltagerne i Grundlovsvandringen deles op i grupper og besøger forskellige poster, hvor dagens tema bliver belyst. Undervej stilles en række spørgsmål, som deltagerne kan diskutere undervejs. Årets grundlovstaler, forfatteren Ole Hyltoft, vil tage udgangspunkt i disse spørgsmål og deres mulige besvarelse.

Vandringen slutter på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, hvor der er en madpakke til deltagerne, og drikkevarer kan købes på Café Sneppen.

Herefter er der velkomst ved arrangørerne. Før og efter hovedtalen vil der være fællessang med forsanger.

Grundlovsvandring og madpakke kræver tilmelding til FOF. Prisen herfor er 75. kr. Drikkevarer er ikke inkluderet. Grundlovstalen er frit tilgængelig.

Som sidste år afvikles arrangementet i samarbejde med Ugebladet, hvor der i ugerne på til 5. juni vil være kuponer, man kan tilmelde sig med.