Debatterne er det vigtigste

Der har været arbejdet længe på at skaffe spændende debatter og politikere til Folkemøde Kalundborg i Høng og et af de usikre momenter, der har præget planlægningen, har været folketingvalget.

– Vi har hele tiden vidst, at valget skulle udskrives, men ikke hvornår, men nu er det faldet på plads og vi skal til stemmeurnerne Grundlovsdag den 5. juni. Det giver jo ekstra fokus på folkemødet, hvor vi selvfølgelig også skal snakke folketinget, siger Niels Erik Danielsen fra debatgruppen.

Det er også ham, der skal være ordstyrer i debatten på scenen i Høng Centret klokken 15.30, hvor emnet netop er det kommende valg til Folketinget.

Deltagerne i den debat er otte folketingspolitikere og kandidater.

Brede debatemner

Det er meget naturligt, at Folkemøde Kalundborg i Høng den 25. maj også har en debat om EU.

For dagen efter, søndag den 26. maj, er der valg til Europaparlamentet. I Danmark skal der vælges 13 medlemmer til EU valget. I alt skal der vælges 705 medlemmer til EU parlamentet.

Debatten kommer til at foregå indenfor i Høng Centeret fra klokken 13 til 14 og det er Malene Grandjean, der er ordstyrer.

Kommunal midtvejsdebat er også på programmet på scenen, og her styrer Niels Erik Jensen en række kommunalpolitikere mellem klokken 14.30 og 15.15.

Kattegatforbindelsen

I telt 1 er der klokken 13 debat om Kattegatforbindelsen, et emne, der har været meget polemik omkring. Skal Røsnæs skæres midt over af en bro, skal Samsø flækkes på tværs af en motorvej, eller er det vigtigt, at man kan komme fra Sjælland til Jylland uden at skulle køre over Fyn eller med færgen fra Sjællands Odde?

Martin Damm, der i dette forum repræsenterer Kattegat-komiteen, sidder i panel med Marcel Meijer, borgmester på Samsø, John Holten Andersen fra Røsnæs og Mogens Anholm, Røsnæs Beboerforening. Ordstyrer er Mads Skrubbeltrang.

Affaldssortering

I telt 2 starter der klokken 12 en debat om affaldssortering med Frank Keinicke som ordstyrer og i telt 1 kommer der samtidig fokus på madspil med Benjamin Erichen, der har startet gruppen Stop Madspild.

Klimaudfordringer er også på dagsordenen, udvikling i Vestsjælland, Frivillighed, sundhed, kvalitet i dagtilbuddene til børnene, sundhed for ældre, udviklingen i folkeskolen, er også blandt emnerne i de fire telte, samt på scenen i Høng Centret.

– En nyhed er, at Home Start, som er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen, har tilbudt at stå for en debat, og det er vi jo rigtig glade for. Det er lige netop lysten til at debattere aktuelle og vigtige samfundsemner, vi ønsker os på folkemødet, siger Laila Lyng Madsen, der er med i gruppen, der arrangerer debatter.

Folkesladder og fællesskab

I telt 3 er der fra klokken 10.15 og dagen igennem gang i forskellige debatter. Det er SYMB, der lægger ud, repræsenteret af formanden Peter Joensen og sekretariatsleder Louise Kolbjørn.

Dernæst er det Home Start, der har teltet og arrangerer debat.

Klokken 12 overtager Tove Tieldow fra Lokalhistorisk Forening i Høng, og hun vil fortælle om skrøner og fakta fra Tissø.

En time senere er det lokale sundhedscentre og supersygehuse, der skal snakkes om og sidste debat i teltet bliver udviklingen i folkeskolerne i Kalundborg Kommune.