Debatmøde om fritidshjem var øjenåbner for politikere

Der skal være lige muligheder for de private og kommunale fritidshjem. Det var en af konklusionerne til debatmøde om fremtidens fritidshjem

De syv politikere i panelet blev inspireret til at finde bedre løsninger på fritidshjems-området. Privatfoto
De syv politikere i panelet blev inspireret til at finde bedre løsninger på fritidshjems-området. Privatfoto

Det private fritidshjem Solhøjgård i Farum inviterede i sidste uge lokalpolitikere til paneldebat, hvor fremtidens fritidshjem blev diskuteret. Selvom panelet bestod af syv politikere fra et bredt udsnit af partierne endte de med at være overraskende enige i, hvad der kan gøres bedre på området.

En af de ting, der gjorde indtryk på politikerne er, at de private fritidshjem er afskåret fra at fortælle om deres tilbud i børnehaverne, mens de kommunale FFO'er gerne må. Det betyder, at for eksempel at forældre til udsatte børn risikerer ikke at kende til tilbuddet i de private fritidshjem.

"Vi har en fælles udfordring, vi skal løse med de udsatte børn. Det er et kæmpe problem, hvis I ikke må komme ud i børnehaverne og fortælle om jeres tilbud. Det kræver, at vi får kigget på ventelisterne, som mange steder er lange. Der skal være 20 procent, som vi venter et stykke tid med at besætte. Det bliver vi simpelthen nødt til at kigge på," sagde Anders Medum Groth, der er byrådskandidat for Det Radikale Venstre.

Altid om økonomi

Hos Solhøjgård havde ledelsen taget initiativ til mødet, fordi debatten om fritidshjem ifølge dem næsten altid handler om økonomi og for at give politikerne en mulighed for at fortælle om deres visioner.

Men selvom politikerne delte deres idéer for området, endte det med at være tilhørerne, der inspirerede politikerne til konkrete ting, der kan forbedres for særligt de private fritidshjem. Dem er der fire af i Farum, som eksisterer side om side med de kommunale. I Værløse er der til gengæld kun kommunale FFO'er.

Der var blandt panelet bred opbakning til, at de private fritidshjem kan få samme muligheder som de kommunale til at fortælle om deres tilbud. Der var også opbakning til, at de skal inviteres med til de samme ledermøder, som det i dag kun er de kommunale institutioner, som er inviteret med til.

Udvalgsformand for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S) mente samtidig, at private fritidshjem burde tage et større, socialt ansvar.

"Der er kommunale SFO'er, der har en noget anderledes børnegruppe. De 464 udsatte børn i kommunen skal også have kendskab til de private fritidshjem. Jeg ville ønske, det også var en del af jeres strategi at tage udsatte børn. Den diversitet afspejler sig ikke i børnegruppen," sagde hun.

Ikke samme muligheder

Leder af Solhøjgård, Lenni Meier Jensen, kunne fortælle, at det for dem er svært at få bevilget de samme kurser eller ressourcer som de kommunale fritidshjem, der hører under skolernes økonomi. Det blev også klart, at der er et stort ønske om mere samarbejde mellem de private og kommunale fritidshjem, men at det i praksis var svært på grund af omstændighederne.

"At få en computer til en lærer, der arbejder på privat institution, er stort set umuligt. Vi har ikke de samme værktøjer, som medarbejderne på skolerne, men vi prøver at finde løsninger alligevel. Vi vil rigtig gerne inviteres til samarbejde med de andre fritidshjem", sagde Lenni Meier Jensen.

Det er ingen hemmelighed, at de private fritidshjem i Farum er meget populære, og at der er ventelister på at komme ind. En af tilhørerne i salen mente, at de kommunale FFO'er til gengæld ligner hinanden mere og mere, og at de med et stort børnetal har nok i sig selv uden overskud til samarbejde. Det fik Berit Torm fra Venstre til at reagere.

"Det rører mig, når du siger, at de bliver meget ens, for så søger man et andet sted. Derfor skal vi støtte op om de kommunale institutioner, så de kan få forskellige profiler. Vi skal skabe gode kommunale tilbud, og hvis de kommer op på niveau med jer, så kommer der også et godt samarbejde," sagde hun.

Der blev også åbnet op for, at de private fritidshjem kan få deres egne bestyrelser ligesom de kommunale har det. De syv paneldeltagere virkede opløftede efter debatten, som havde givet dem en ny indsigt.

"Jeg tager det med mig, at vi skal løfte området sammen. Man skal have lige muligheder, det et vigtigt budskab jeg tager med mig," sagde Susanne Mortensen (K).