Debataften om genteknologi og kloning

Peter Øhrstrøm i Allerød Frikirke

Foto: Michael Braunstein