DEBAT: Vi er bekymrede

Foto: Picasa
Arkivfoto: John Jessen Hansen
Arkivfoto: John Jessen Hansen

debat Vi er i Socialdemokratiet i Furesø bekymrede for konsekvenserne af vedtagelse af lovpakke 140 – paradigmeskiftet i udlændinge- og integrationspolitikken, og vi har lavet denne udtalelse, som vi hermed sender til jer med henblik på at den kan bringes i Furesø avis og Frederiksborg amtsavis:

"Udtalelse om udlændinge- og integrationspolitik fra Socialdemokratiet i Furesø.

Vi – Socialdemokratiet i Furesø – ser med endog meget stor bekymring og forundring på, at et flertal i Folketinget 21. februar stemte lovpakke 140 – kaldet paradigmeskiftet i udlændinge og integrationspolitikken – igennem.

Et forslag der gør det meget svært for udlændinge og flygtninge med ophold i Danmark at opnå en tålelig tilværelse og acceptable levevilkår. Lovpakke 140 er et markant brud og vil vanskeliggøre kommunernes hidtidige vellykkede indsats med at integrere udlændinge i det danske samfund, fordi retskravet på en permanent bolig til flygtninge bliver afskaffet, der indføres et loft over familiesammenføringer og integrationsydelsen sænkes og skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Ændringerne vil fattiggøre de udlændinge og deres familier, der lever i Danmark og dagligt yder en indsats som en del af det danske velfærdssamfund.

Det er uacceptabelt.

Vi gør i kommunerne en stor indsats for at fremme udlændingenes integration, uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i samfundslivet. Lovpakke 140 med lavere ydelser og indførelse af færre muligheder for at blive en del af det omkringliggende samfund vil vanskeliggøre integrationsopgaven, øge de sociale problemer og udfordringer, og skabe risiko for konflikter og radikalisering – ligesom vi ser det ude i Europa.

Vi har i Danmark i forvejen 60.000 børn, der lever på fattigdomsgrænsen. Paradigmeskiftet gør dette problem endnu større. Socialdemokratiet har tidligere været imod starthjælp og kontanthjælpsloft netop med henvisning til, at der ikke skal gøres forskel på borgere, der opholder sig legalt i landet, og at man ikke vil være med til at øge ulighed og marginalisering. Vi forstår, at partiet på Christiandsborg netop har arbejdet for at integrationsydelsen ikke blev sænket og at der er taget forbehold for at integrationsydelsen vil blive taget op efter valget, når S vinder regeringsmagten. Vi er enige, en sænkning at integrationsydelsen vil lægge gift ud for integrationen og den indsats der gøres i kommunerne for at fremme integrationen.

Vi forstår dog alligevel ikke, at vi som parti stemte for forslaget, og må opfordre partiet til at holde fast i den hidtidige integrationspolitiske linje, fastholde kampen mod øget ulighed – og føre en socialdemokratisk politisk linje med et menneskeligt ansigt.

Vi tager således afstand fra at partiet har lagt stemmer til vedtagelse af lovpakke 140 – paradigmeskiftet.