DEBAT: Venstres holdning er klar – politikerne skal tage ansvar

Af Anne Ehrenreich, Fritz Reuther og Ann Lindhardt (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Foto: Morten Timm
Venstres Ann Lindhardt, Fritz Reuther og Anne Ehrenreich. Fotos: Morten Timm
Venstres Ann Lindhardt, Fritz Reuther og Anne Ehrenreich. Fotos: Morten Timm Morten Timm

Konservatives medlemmer af Miljø- og planlægningsudvalget spørger i et læserbrev i Ugebladet om "Venstre vil have planøkonomi".

Spørgsmålet afslører desværre, at de ikke har begreb om, at planøkonomi er en teori, der omfatter produktion og fordeling af 'varer' og ikke har noget som helst at gøre med administration af by- og lokalplaner.

Forvirringen stopper ikke her. De har tilsyneladende også misforstået vores udmeldinger om lokalplan 173, som er i høring.

Venstres linje er klar og lad os derfor gentage den: De nye lokalplaner skal skabe sikkerhed for såvel beboere som fremtidige købere/investorer for, hvad der gælder, når man bor i et område eller investerer i området. Lokalplanerne skal derfor være så klare som muligt og sikre alles rettigheder.

Vi skal undgå, at lokalplanerne indeholder for mange gråzoner og giver for vide muligheder til kommunens forvaltning for at dispensere og dermed underminere lokalplanernes formål.

Venstre har fremsat to initiativretsforslag fornyligt i Miljø- og planlægningsudvalget, som de Konservative medlemmer af udvalget noget overraskende har stemt imod. Venstre har brugt mindretalsbeskyttelsen i Styrelsesloven til at sikre, at disse forslag vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

For det første har vi bedt kommunen sikre, at kommunens praksis for partshøring i udstykningssager og byggesager er i overensstemmelse med både lovgivningen og ombudsmandens retningslinjer.

For det andet har vi foreslået, at en række opgaver, som fra politisk side er delegeret til administrationen tilbageføres til politikerne. Det gælder bl.a. forslag/ansøgninger om arealoverførsler, udstykning, herunder arealregulerende servitutter omkring færdsels – og brugsretter, samt opstilling af mobilmaster.

Vi synes, at udviklingen og en række konkrete sager viser behovet for, at der i sådanne sager træffes beslutning fra politisk hold. Ellers risikerer vi, at de nye lokalplaner udvandes af administrative dispensationer. Dermed kan arbejdet med nye lokalplaner vise sig helt nytteløst. Det ønsker Venstre at undgå.

I Gribskov Kommune er det politikerne, der godkender forslag om opstilling af mobilmaster. Sådan var det også tidligere i Hørsholm Kommune.

I Rudersdal Kommune er politikerne involveret i dispensationer til lokalplaner mv. Venstre foreslår blot, at politikerne får disse beføjelser tilbage i Hørsholm Kommune, så det igen bliver politikerne, som tager ansvar for dispensationer til lokalplaner.

Det burde ikke være kontroversielt.