Debat: Set i lyset af skandalen fra Aarhus!

Der skal ikke være tvivl om, at behandlingen af vores plejehjemsbeboere kunne være meget bedre. Det minder i øjeblikket mest om en anbringelse og den hellige grav vel bevaret.

Der er da afhængig af postnummeret, kommuner der prioriterer beboernes trivsel højere end andre. Hvorfor er det ikke målet, at befordre så høj en trivsel (livskvalitet) som muligt i hele Danmark? En indholdsrig hverdag med mange tilbud af forskellig art, så beboerne oplever en indholdsrig hverdag og mærker de lever. Det ville kræve, at der blev set på SOSU uddannelsen, så den bl.a blev mere målrettet kreativitet i hverdagen oveni plejen. Den lander i div. byråd, og der må vi så se, om der er vilje til at efterkomme en mere målrettet indsats på området til glæde og gavn for vores kære i deres sidste tid. Vi kan da ikke være andet bekendt !

Freddy Aldenborg, Greve Seniorråd

Tyttebærkæret 56

Greve