DEBAT: Seminariegrunden i Ullerød som nyt ældrecenter?

Da det ser ud til, at forhandlingerne mellem interessenterne og kommunen om udnyttelsen af seminariegrunden i Ullerød trækker i langdrag, skal der for god ordens skyld gøres opmærksom på, at den gamle landbrugsskole (seminariet) vil være særdeles velegnet til et nyt ældrecenter i Hillerød Vest!