DEBAT: Sådan forbedrer vi Sjællands motorvejsnet

Foto: Kristian Brasen
Kristian Brasen

Kjeld Haslund (C); folketingskandidat Frederikssund; Gyldenstens Vænge 139 Frederikssund

Debat Regeringen er kommet med et hovedstadsudspil, som indeholder flere gode tiltag.

I forhold til punkt 2 "Ny 60 km. lang motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvej (½ Ring 5 Motorvej)" – så syntes jeg ikke, det er imponerende med en ambition om at udbygge motorvejsnettet med en ½ Ring 5. Det kommer heller ikke til at løse det essentielle problem, at der er for mange biler i København.

I stedet foreslår jeg, at man forbinder de fem byer i fingerplanen med en ringmotorvej. Den skal gå Helsingør – Hillerød – Frederikssund – (ned over Herredet) – Sorø – Haslev. Dette er endnu et argument for at den nye Kronprinsesse Mary Bro i Frederikssund skal være gratis – fjern brugerbetalingen.

Det vil få trafik udenom København, forbinde de fem byer i fingerplanen, sikre trafikken mellem disse "metropoler", sikre trafik fra Jylland (E20) kan køre kortest mulig vej til Helsingør, trafikken fra det nordlige Sjælland kommer udenom København og får direkte adgang til motorvejen mod Fyn eller Rødby. Ligeledes sikres en mere smidig transport af gods, som går fra Sverige (Helsingborg-Helsingør) og over Danmark. Trafikken dirigeres direkte til den kommende faste forbindelse/bro fra Helsingør-Helsingborg.

Der skal bygges en motorvej fra Helsingør – Hundested (via den nye motorvej til Hillerød) – over en ny bro/dæmning, som sikrer mod oversvømmelser i Isefjorden og Roskilde Fjord – over til Rørvig – Sjællands Odde.

Det giver direkte forbindelse for person- og godstransport i Nordsjælland til Sjællands Odde, samt en hurtig forbindelse fra Sverige til færgerne i Sjællands Odde, der sejler til Aarhus. Dette er vigtig for godstransport, da Aarhus er Danmarks vigtigste havn for gods.

En dæmning og bro hen over Isefjorden og Roskilde Fjord vil samtidigt forhindre oversvømmelser inde i fjorden ved højvande. Det vil spare det danske samfund og borgere både mange penge og megen smerte.

Der er ingen tvivl om, at Frederikssundmotorvej og Hillerødmotorvej bliver bygget færdige nu. Det er samfundsmæssigt rentabelt at bygge disse motorveje, så for hver dag vi venter, taber Danmark penge. Det er dumt.

Jeg mener, at Frederikssundmotorvej skal fortsætte til Frederiksværk. Herved får den del af Nordsjælland, også direkte adgang til motorvejene til Fyn, Jylland, Sydsjælland og Rødby. Det giver Hovedstadsregionen den første motorvejstrekant, og mulighed for et økonomisk drivkraftigt område.