DEBAT: Ny cykelsti mellem den nye del af Blovstrød og Lillerød Bymidte

Lisbeth Skov. Arkivfoto
Lisbeth Skov. Arkivfoto

Lisbeth Skov, byrådsmedlem (V)

debat 29 millioner kroner til bedre infrastruktur og cykelstier i Allerød. Det var det glædelig resultat af byrådsmødet tirsdag aften (6/10), hvor et stort flertal vedtog et 2-årigt budget for 2020 og 2021.

Vi ønsker at styrke den grønne mobilitet og gøre cyklen til et attraktivt alternativ. Venstre ønsker at sikre gode og sammenhængende cykelstier, så bl.a. skolebørnene får en sikker vej til skole.

For at fremskynde etablering af en sikker forbindelse mellem den nye del af Blovstrød og Lillerød Bymidte ad Allerødvej afsættes der 9 mio. kr. allerede i 2020 og 2021. Projekteringen af øvrige cykelstier sker med udgangspunkt i prioriteringerne i kommunens Trafik- og Mobilitetshandlingsplan.

I april 2020 vedtog byrådet at fremrykke cykelstiinvesteringer for andre 7 mio. kr., så vi hurtigst muligt får cykelstier på nogle af de vigtigste strækninger, hvor vi endnu mangler dem. Venstres byrådsgruppe er derfor meget tilfreds med det vedtagne budget.

I Venstre er vi også rigtig tilfredse med at forbedre forholdene på de strækninger og vejkryds, hvor der er mest trængsel. Samlet er der afsat 30 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer i 2026-28. Med udgangspunkt i trængselsanalysen fra sidste efterår skal midlerne anvendes til projekter, som aftager det allerede eksisterende pres på kommunens veje. Derforuden skal signalanlæg og kryds opdateres.