Debat: Mere positiv bearbejdning af en tabu-oplevelse som voldtægt

Flere lokale tilfælde af voldtægtsanmeldelser har fået Stig Cornelius til at skrive dette indlæg.

I den seneste tid har der desværre været flere tilfælde af anmeldte voldtægter i Lyngby-Taarbæk Kommune som eksempelvis i Dyrehaven og tilfældet med en pirattaxa. Dertil kommer det seneste års delinger af nøgenfotos uden samtykke, dvs. også en form for misbrug, i Nordsjælland generelt.

Som "abuse survivor" gør det ondt langt ind i hjertet at læse om den slags nyheder, for jeg ved, hvor mørkt et sted det er at være indtil, at man har fået bearbejdet sin misbrugsoplevelse vha. en professionel psykolog eller terapeut.

Der er en verden til forskel på, om en person undertrykker en misbrugsoplevelse eller har valgt at tage den nødvendige mentale hovedrengøring vha. professionelle samt støtte fra sine nærmeste. Der er en meget stor fordel forbundet med at få bearbejdet sin oplevelse; Mængden af positiv mental energi vil andet lige stige, fordi man ikke længere skal bruge selvsamme energi på at undertrykke uanset, om man er bevidst om det eller ej.

For at ændre sig fra offer til "survivor", dvs. med bearbejdet oplevelse og positiv energi, kan det være nødvendigt at passere en mørk fase, hvor man har det ufatteligt dårligt uden at vide hvorfor. Og derfor er støtten fra de nærmeste uundværlig, idet seksuelt misbrug stadig opleves som et tabu at forholde sig til.

Uden en mental hovedrengøring risikerer man at sætte sig i en evig offerrolle, mens bearbejdelse fører til bedre trivsel og endda at blive bedre til at håndtere øvrige udfordringer og måske blive bedre til selv at tage initiativ til forandringer generelt. En yderligere fordel ved behandling er, at des flere tidligere ofre, som får behandlet deres oplevelser, des flere mennesker vil aktivt vælge at sige fra overfor misbrug fra andres side.

Jeg er til fulde klar over, at misbrug generelt er et meget ubehageligt emne at forholde sig til. Men des flere mennesker, der kan støttes og hjælpes fra at befinde sig et meget mørkt til at have et overskud af positiv energi, bør være i langt de flestes interesse. Derfor har jeg selv valgt at bryde tabuet fra min side.