DEBAT: “Klimaambitioner og besparelser – det hænger overhovedet ikke sammen”

"Det er helt berettiget, at borgmester og viceborgmester er stolte og glade over, at vi, i Allerød er med i DK2020-projektet, men det hænger ikke sammen med, at der skal spares på området lokalt", skriver Lea Herdal, der er formand for Alternativet i Allerød. Privatfoto
"Det er helt berettiget, at borgmester og viceborgmester er stolte og glade over, at vi, i Allerød er med i DK2020-projektet, men det hænger ikke sammen med, at der skal spares på området lokalt", skriver Lea Herdal, der er formand for Alternativet i Allerød. Privatfoto

Det er glædeligt, at Allerød, som en ud af 20 kommuner, er udvalgt til at deltage i Dk 2020 – programmet, der har til formål: "…at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet."

Borgmesteren er stolt og udvalgsformanden/viceborgmesteren påpeger, at Allerød Kommunes deltagelse i dette projekt er fint i tråd med, at Allerød, i forvejen, har en ambitiøs miljø- og klimaindsats, hvor bl.a. inddrager virksomheder og foreninger i at udvikle grønne løsninger. DK 2020 er et tidsafgrænset projekt, der løber i perioden 14.3.2019 – 8.3.2020. Hver kommune skal udarbejde handlingsplan for videreudvikling af klimaarbejdet og projektet afsluttes med, at der sættes retning for det videre samarbejde i netværket.

Det er helt berettiget, at borgmester og viceborgmester er stolte og glade over, at vi, i Allerød er med i dette projekt. For Byrådet har, både i budget 18 og i budget 19, prioriteret det ambitiøse miljøarbejde og afsat kr. 400.000,- til det. Og så er det, der kommer lidt malurt i bægeret: Byrådet – og vi borgere – er netop blevet præsenteret for et katalog, der indeholder besparelsesforslag for i alt 29 mio kr.

To af disse forslag går ud på at spare tilsammen kr. 600.000,- på kommunens miljø- og klimaindsats med den konsekvens, at klimasamarbejdet med erhvervslivet ophører og CO2 regnskaber og verdensmålsrapportering stoppes.

Dette hænger, for mig at se, overhovedet ikke sammen med, at Allerød nu er gået med i et ambitiøst klimaprojekt til implementering af Parisaftalens mål om at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det er ikke nok, at borgmesteren, politikere og direktører deltager i workshops og et internationalt borgmestermøde i.f.m. deltagelse i DK 2020. Efterfølgende skal projektet munde ud i konkret handling, som der er ressourcer til at føre ud i livet.Desuden har vi slet ikke råd til at spare på klimaindsatsen, uanset om vi deltog i projekt DK 2020 eller ej.

Vi kan kun opfordre byrådspolitikerne til straks at afvise forslaget om at spare 600.000,- på Allerød Kommunes miljø- og klimaindsats.