DEBAT: Kære Fredensborg Byråd…

"…besøg Børneengen hvis I vil se et glimt af et levende, pædagogisk, omsorgsfuldt, mangfoldigt og rigt vuggestue- og børnehaveliv – lav ikke beslutninger ud fra et regneark," skriver debattøren i dette indlæg

Empty playground swing with children playing in the background concept for child protection, abduction or loneliness
Empty playground swing with children playing in the background concept for child protection, abduction or loneliness ©Brian Jackson – stock.adobe.com

Elsebet Tillisch, forældrerepræsentant i Børnehusene Kokkedals bestyrelse, mor i Børneengen gennem 9 år

Vi kan forstå at I har planer for blandt andet institutionerne i Broengen. Planer om at flytte en hel institution op i lokaler der ligger på Kokkedal Skole.

Der er økonomi i det og det skal jeg ikke gøre mig alt for klog på. Lidt måske, men det vender jeg tilbage til.

Det jeg til gengæld er klog på, er hvordan det er at have børn i Broengen. Og her må jeg reagere på det billede Louise Mehnke fik tegnet i sit indlæg i avisen i sommer.

Det har taget mig lidt tid, men det er også fordi det er, som om det er vendt helt på hovedet i det indlæg. Louise Mehnke argumenterer for, at man ved at flytte institutionen 300 meter op på skolen vil opnå en sund mangfoldighed, hvor vi mødes på tværs af indkomstniveau og kulturel baggrund.

Men sagen er, at det faktisk netop er en sund og givende mangfoldighed vi har i Broengen som den er nu.

En ting er de omsorgsfulde, nærværende voksne vores børn har mødt og haft, en anden ting er de gode udeområder, som jeg vender tilbage til. Men en tredje ting er den ikke altid helt definerbare gave som det er at møde mangfoldighed som lille. Og Broengen lykkes ikke bare med at lave god mangfoldighed ud af de mange forskellige nationaliteter der mødes her, men på trods af eller måske på grund af denne åbenlyse mangfoldighed – lykkes de også med at åbne op for projekter om f.eks. madmod eller kønsforståelse. I Børneengen arbejdes der konstruktivt med at åbne op for kasser, der nogle gange kan være lukkede.

Institutionerne i Broengen lykkes på grund af god ledelse og fantastiske medarbejdere med at få integration i børne(familie)højde til at lykkes og den burde besøges og beundres. Jeg kan se af Louise Mehnkes svar til medarbejderne, at hun godt ved at de gør et fantastisk arbejde. Men så lyt til dem når de med deres professionelle baggrund råber vagt i gevær overfor forslaget.

Hvorfor ikke i stedet tænke anderledes med de penge I nu overvejer at investere i sådan en ombygning? For ombygninger og flytninger er aldrig hverken billigt eller gratis.

Noget af det helt fantastiske ved Broengen er beliggenheden så tæt på åen og hele det dejlige naturområde, der er der. Det har man ikke omkring skolen – og 300 meter er langt på små ben.

Naturen er en tæt og nærværende del af børnenes vuggestue- og børnehaveliv som det er nu; dels med ture til åen, men også bare som baggrund for den helt igennem fantastiske legeplads. Broengen har noget så sjældent som en børnehavelegeplads, med plads til at blive næsten væk. Og når udeliv er noget både forældre og pædagoger vurderer som værdifuldt er en god legeplads og naturområde tæt på noget nær uvurderligt. Så ja der er økonomi i det. Men ikke kun noget der kan gøres op i kroner og ører.

Og vi er da enige så langt som til at kunne sige, at det må kunne gøres smartere end at leje sig ind i disse bygninger. Men hvorfor kan løsningen ikke være noget helt nyt? En bæredygtig institution hvor bygningerne står mål med det høje faglige niveau som de er rammer for? Hvor bygningerne passer til hele det klimatilpassede Kokkedal? Hvor der er plads til høje ambitioner for køkkenet og Det Grønne Værksted?

Kære Fredensborg Byråd: Besøg Børneengen hvis I vil se et glimt af et levende, pædagogisk, omsorgsfuldt, mangfoldigt og rigt vuggestue- og børnehaveliv – lav ikke beslutninger ud fra et regneark.