Debat: Invasivt anlæg i urørt natur

Det initiale indgreb i skoven omfatter etablering af 9 galvaniserede jernstativer med dertil hørende jernkæder
Det initiale indgreb i skoven omfatter etablering af 9 galvaniserede jernstativer med dertil hørende jernkæder

Af Halsnæs kommune er der sendt et forslag i høring, om etablering af en udvidelse af Halsnæs Discgolfbane. Forslaget er fremsat af Halsnæs Discgolf Forening.

Den nye del af banen (eksisterende er i byzone) skal etableres i Arresødal skov, og vil påvirke ca. 50% procent af dennes areal. Udvidelsen vil ske i landzone som er inkluderet i "Naturpakken af Maj 2016".

Naturpakken fastsætter at Arresødal skov i fremtiden skal henlægges som urørt natur. Man ønsker altså at foretage et invasivt indgreb i skoven inden Naturpakken træder i kraft. Arresødal skov er hjemsted for fredet dyreliv, og den særligt truede planteart: spaltet filthat.

Det initiale indgreb i skoven omfatter etablering af 9 galvaniserede jernstativer (højde ca. 180 cm) med dertil hørende jernkæder, samt ca. 18 plateauer af kunstgræs samt tilhørende metal skilte. Anlægget kræver endvidere fældning af træer i skoven. Så vidt informeret yderligere, end de af naturstyrelsen udpegede, før skoven endeligt klassificeres som urørt.

Problemet er ikke primært etableringen af ovennævnte anlæg, det er måden hvorpå det placeres og anvendes. Anlægget oprettes således at man kaster en disc mod kurven (jernstativet), dennes rute/kurs er i forslaget etableret uden hensyntagen til eksisterende stisystemer.

Brugere af banen vil dermed forstyrre dyre og planteliv, idet et stort uberørt område vil blive betrådt. De anvendte kasteobjekter (disc's) lander i skovbunden eller krat, og det er til stor gene for omgivelserne når disse skal findes/hentes af brugerne. Derudover anvendes den eksisterende bane af selskaber der kan optræde larmende og sommetider uden respekt for naturen. Ydermere afgiver jernkæderne på stativerne høj lyd når de anvendes.

Som nabo til den eksisterende discgolf bane samt Arresødal skov har vi allerede observeret et fald i dyre og fugleliv siden den eksisterende banens oprettelse. Dette er i kraft af arternes diversitet, samt antal af individer. Det er naturligvis svært uden videnskabelig evidens at konkludere en sammenhæng.

Den øgede menneskelige trafik i nærheden af skoven, samt 8 gange brak-pudsning per sæson for at vedligeholde den eksisterende bane, kan være en årsag/medvirkende årsag. Der er af det fremsendte materiale fra Halsnæs kommune ikke redegjort for nogen analyse af det nye anlægs påvirkning af naturen.

Indlægget her er skrevet som en information til Arresødal skovs brugere idet få berørte beboere i området er informeret om høringen, samt til Halsnæs byråd.

Ønsker vi et Halsnæs der værner om vores unikke natur, respekterer og ikke omgår den af folketinget vedtagne Naturpakke 2016? Ønsker vi en natur der er defineret af de få? Og frem for alt ønsker vi en natur der er til på netop naturens præmis?