DEBAT: I fører jo ikke borgerlig politik

Vintage journalist desktop with typewriter and retro lamp, 1950s style, flat lay desktop
Vintage journalist desktop with typewriter and retro lamp, 1950s style, flat lay desktop ©stokkete – stock.adobe.com

Af Mads Okkels Hansen, Liberal Alliance Furesø, Kirke Værløsevej 8, 2.-5, Værløse

Jeg forstår ikke, at de konservative, som landspolitisk er et fint og fornuftigt parti med mange gode tanker, ikke er borgerlige i Furesø. De siger et – men gør noget andet i Furesø.

På byrådsmødet den 2/9 stemte de konservative for at det budgetforslag, de har udarbejdet med Socialdemokraterne, sendes i høring. "Aftalen er næsten på plads" læste jeg her i avisen i sidste uge. På Byrådsmødet roste Lars Carstensen (C) sig selv for at han var kommet igennem med 80% af sine ønsker, til det nye budget. Lars Carstensen sluttede af med at sige at C havde opnået alt det de gik til forhandlingerne med. De ti punkter Lars Carstensen(C) fremhævede de var lykkedes med var: Ingen skattestigninger, ingen nye penge til almene boliger, iværksætteri, overdæk Hillerød Motorvejen, studieboliger, analyse af Jonstrup Skole, aftale med kometen, ingen forringelser på FFO området, effektiviseringer og renovering af kunstgræsbanen i Værløse. Fin salgstale – men det er ikke det der er i aftalen. Jeg læser den aftalen C har indgået med Socialdemokratiet, noget anderledes end Lars Carstensen(C)

1)"Ingen skattestigninger" sagde LC, men taksterne stiger på FFO1 med knapt 1.900 kr om året, det er en skattestigning for børnefamilier. 2)"Ingen nye penge til almene boliger", men i hans aftale er der afsat 2,9 mio uspecificerede kroner til nye almennyttige boliger. 3) LC sagde "iværksætteri", men der er ikke en krone i aftalen. 4) LC sagde "Overdæk Hillerød motorvejen", men heller ikke en krone til dette. 5) "Studieboliger" nul kroner i aftalen. 6) "Analyse af Jonstrup Skole", også nul kroner i aftalen. 7) & 8) "Aftale med kometen" og "ingen FFO forringelser", aftalen med FFO Kometen er netop indgået, men Kometen skæres med 1,1 mio kr om året, så at hævde at der ikke sker forringelser på FFO området er nok lige at stramme den, 9) "Effektiviseringer", ja, men ikke ret meget ifht. LA og V. Slutteligt 10) "Renovering af kunstgræsbanen i Værløse" , er de ikke de Radikale der har kæmpet for den?

Så det kunne være spændende at høre hvilke 20% af deres politik de Konservative ikke fik med i aftalen, måske er det der, den borgerlige politik, gemmer sig. Ellers kunne C jo også kigge lidt i det forslag til budget som Venstre, LA og DF har fremsat, hvis de savner lidt inspiration til at være borgerlige i Furesø.