Debat: Hvad vil medlemmerne i Skjold Birkerød?

Soccer ball on goal with net and sky background, this photo can use for football, sport, goal, score, shoot and target of business concept
Soccer ball on goal with net and sky background, this photo can use for football, sport, goal, score, shoot and target of business concept ©anekoho – stock.adobe.com

Fremtiden i Skjold Birkerød er i øjeblikket til debat, og 81 af klubbens medlemmer har bedt bestyrelsen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er at Skjold Birkerød i 2018 har haft et sportsligt katastrofalt år:

Når vi dertil lægger, at der heller ikke har været nogle nævneværdige klubstævner eller sociale arrangementer, der kan skabe foreningskultur og sammenhold, mener vi at Skjold Birkerød er i sådan en fatning, at vi ikke længere kan lade stå til.

Bestyrelsen skriver i et debatindlæg 18. februar i Rudersdal Avis, at de har overtaget en gæld på 200.000. Som viste sig at være tættere på 300.000. Årsregnskabet for 2017, der blev fremlagt på generalforsamlingen i marts 2018, viste at årets resultat var et overskud på 106.000 kr. med en egenkapital på -56.000. Så hvor de 300.000 kommer fra? Det er noget, bestyrelsen må have opfundet.

I vores øjne har den nuværende bestyrelse haft stort fokus på at spare sig igennem alt. Koste hvad det vil. F.eks. lukning af damesenior 1. Når et seniorhold lukkes, er der ikke noget at rykke op til, hvilke betyder, at de ældste årgange automatisk går i opløsning. I Skjold Birkerød er en direkte konsekvens af lukning af damesenior 1 at klubbens U18, U16 på pigesiden er lukket. Økonomisk svarer det til ca. 40 medlemmer, der betaler kontingent. Det er ca. 100.000 kr. i manglende indtægter. Lukning af ovenstående hold er sket på 6 måneder. Kommer der flere lukninger længere nede i rækkerne det næste stykke tid? Gentager de "successen" på herresiden? Vi håber det ikke.

Hvis underskuddet på de påstående 300.000 kr. er rigtig, er der 2 knapper at skrue på: Prøve at reducere omkostninger og/eller prøve at øge indtægterne. Bestyrelsen har udelukkende gjort nr. 1, men ikke været klar over konsekvenserne som skrevet ovenfor. Vi vil trykke mere på knap nr. 2 og have større fokus på indtægterne, så det ikke har konsekvens for de sportslige resultater.

Børnefodbolden har lidt de seneste år i Skjold Birkerød. Der har ikke været det nødvendige fokus på at hjælpe forældretrænerne i gang og de enkelte årgange med de nødvendige materialer og konkrete øvelser og vejledninger ude på banen. Klubben havde et godt tiltag tilbage i tiden med et børneudvalg, der netop skulle samle op på disse ting. Dette børneudvalg blev der lukket ned for, og der er ikke kommet noget andet eller tilsvarende frem. Dem, der sad i det lukkede børneudvalg er nu alle 3 medlemmer af bestyrelsen og altså også dem, der har skulle stå for børnefodbolden i klubben de seneste 3 år.

Så når bestyrelsen siger, at de vil børnefodbolden i Skjold Birkerød, mangler de stadig at bevise det. Det er blevet ved en rapport fra FCK og ikke konkrete handlinger ude på banerne. Derudover er der blevet ansat 2 B&U konsulenter, mens der stadig er mange åbne trænerposter. Vi vil aktivere et børneudvalg igen og derigennem komme med konkrete tiltag, som kan hjælpe trænerne ude på banen, samt skabe et overblik over nødvendige materialer, der skal bruges så børnene og forældretrænerne kan gennemføre den bedste træning for klubbens medlemmer.

Det er på baggrund af dette, at vi mener, at Skjold Birkerøds medlemmer skal tage en holdning til den ekstra ordinære generalforsamling. Vil vi fortsætte med at reducere omkostninger og vores sportslige setup, eller vil vi øge fokus på det sportslige setup og skaffe de nødvendige penge fra sponsorer og turneringer?

Valget er op til medlemmerne.