DEBAT: Fru Lunds Villa på byrådsmøde 23. maj

Mine mange indlæg i Allerød Nyt om Fru Lunds villa er båret dels af indignation over bystyrets arrogante og hensynsløse behandling af Musik- og Billedskolen og dels af vrede over den herskende usunde forvaltningskultur i kommunen. Det er misforstået loyalitet, når forvaltningen udarbejder vurderinger, som støtter de beslutninger, politikerne ønsker, frem for objektiv og retvisende vejledning.

Efter vedtagelse af nedrivning af Fru Lunds villa ved byrådsmødet den 22. februar 2018 fremkom indvendinger fra Museum Nordsjælland den 20. maj. Forvaltningen udarbejdede da "Notat 29. maj 2018" som forsvar for nedrivningsbeslutningen. Notatet, som blev afgørende i den videre behandling af Fru Lunds villa, fordrejer høringssvarene fra Musikskolens bestyrelse og fremfører oppustede overslag over nødvendige reparationsudgifter, herunder udskiftning af tag for 500.000 kr indenfor 3 år.

Forvaltningens overslag blev modsagt af en uafhængig bygningssagkyndig vurdering på en tiendedel af udgifterne (Raadvadrapporten), som borgmesteren dog pålagde forvaltning og byråd (30. oktober) at negligere.

Et tilbud fra en borgergruppe om dækning af driftsudgifter for villaen i 3 år, så der kunne søges en god varig løsning frem for nedrivning, blev afvist af et tavst byråd den 22. november 2018. Formel godkendelse af nedrivningen af Fru Lunds villa blev bevidst udskudt (187.500 kr. og 2-300 arbejdstimer i forvaltningen spildt).

Men da borgmesteren ved Lea Herdals debatindlæg i Allerød Nyt den 3. december blev klar over konflikten med præcedens i nedrivningssager, blev forvaltningen den 4. december pålagt at oprette en salgssag for villaen. Salget blev godkendt af byrådet den 13. december forud for behandling af et tilbud fra en borgergruppe om drift af Fru Lunds villa i 20 år med en gennemsnitlig kommunal udgift på 22.000 kr./år for at huse Billedskolen (og Farvegladernes værksted).

Beslutningsforløbet bør revideres ud fra retvisende beskrivelser af høringssvar, driftsudgifter, og muligheder for samarbejde mellem kommunen og borgerne med respekt for "Vision Fremtidens Allerød".