DEBAT: Find fælles fodslag

Hanne Salomon Hvistendahl, Ordrupvej 92, 3. th., Charlottenlund

For mange år siden blev jeg valgt ind i forældreforeningen på Skovgårdsskolen.

Man havde i mange år ønsket sig belysning på den cykel- og gangsti, der løber gennem det lille skovstykke oppe ved Klampenborgvej, næsten ved Skovgårdsvej/Klampenborgvej-hjørnet.

Kommunen henviste til Skovstyrelsen. Skovstyrelsen henviste til kommunen.

Det havde været sådan i flere år , og stien var stadig uden belysning – det var utrygt for skolebørnene.

Så fik jeg overdraget opgaven. Jeg skrev enslydende breve til Skovstyrelsen og opfordrede til, at de to instanser mødtes sammen med deres arkitekter, så man kunne vælge en belysning, der faldt i alles smag.

Belysningen kom i stand og er der endnu, fordi man undlod at lade sagen dumpe ned mellem to stole.

En lille sejr dengang.

En stor sejr nu ville være, hvis også politi og kommune kunne finde fælles fodslag og få løst problemet med de mange ulovlige parkeringer – frem for bare at henvise til hinanden.

Hvor ville mange borgere blive tilfredse med ordnede og regulerede/lovlige tilstande.