DEBAT: Farum skal fortsat have en grøn hovedgade

Foto: Flemming Oppfeldt
Foto: Flemming Oppfeldt

debat Træer og grønne elementer står altid højt på Furesø Kommunes dagsorden. Renoveringen af Farum Hovedgade langs Akacietorvet er ingen undtagelse.

Renoveringen af Farum Hovedgade skal udover at sikre trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere også føre til, at det grønne islæt bevares.

Forvaltningen har haft en god dialog med dialoggruppen for Farum Hovedgade om hvilke mulige valg, der har været i projektet, også for bevaring af lindetræerne. Træerne står desværre sådan, at det ikke er muligt at få plads til cykelsti og fortov i normal bredde, så kørestolsbrugere og barnevogne kan færdes sikkert der.

Desuden er flere af træernes sundhedstilstand dårlig med blandt andet tynde kroner med døde grene. Uanset hvor godt vi passer på dem, vil træernes rødder desværre blive beskadiget, når vi renoverer vejen. Et enigt udvalg for natur, miljø og grøn omstilling og et flertal i dialoggruppen bag hovedgaden har derfor tilsluttet sig den løsning, kommunen har forslået, hvor vi bevarer et så grønt islæt som muligt og genplanter 7-8 enkelttræer, der får plads og mulighed for at udvikle store, smukke, naturlige trækroner. Præcis som det er intentionen i Arkitektur- og byrumsplanen for Farum Hovedgade. Når vi kalder det en trist løsning, handler det om, at vi naturligvis deler et fælles syn på at bevare træer frem for at plante nye. Der er i dialogen plads til mange holdninger, men der er også behov for en beslutning. Den har vi truffet – med Venstres opbakning. En beslutning til glæde for cyklister, fodgængere og hovedgadens brugere, så Farum Hovedgade også fremover kan være til glæde for både mennesker og miljø.