DEBAT: ‘Farremosen er blevet et fyord blandt de fleste byrådsmedlemmer’

Vi kan da ikke bare begynde at bygge rundkørsler, det var Miki Dam Larsens svar på et spørgsmål, jeg stillede til politikerne, der havde stillet op til debat ved Lynge byfest. Her spurgte jeg: "Hvad man vil gøre ved den voldsomme trafikforøgelse af store lastbiler, når Farremosen er udbygget, og der skal 300-400 lastbiler ud og ind ved Farremosen, hvoraf de fleste skal hen til rampe 11 ved Hillerødmotorvejen.