Debat: En nødvendig brobeslutning

Foto: Thomas Olsen
Foto Thomas Olsen 011017
  SOCIALDEMOKRATEN HELLE JESSEN HOLDER VALGM¯DE P STRANDEN P EN¯
Foto Thomas Olsen 011017 SOCIALDEMOKRATEN HELLE JESSEN HOLDER VALGM¯DE P STRANDEN P EN¯

Helle Jessen (S), formand for Teknisk Udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde

Når Keld Stelling ikke har hørt noget om broen i Karrebæksminde i forbindelse med Kommuneplan- eller Budgetstrategimøderne, så skyldes det, at der allerede i 2018 i Bugetforliget blev truffet beslutning om at reparere broen. Samtlige partier var enige om, at bruge otte millioner kroner over fire år til reparation og opgradering af broen i stedet for at bygge en ny.

Eftersom broen er over 80 år gammel, så har den set sine bedste dage. Med en ny bro kunne man ganske vist løse nogle af problemerne med plads til de bløde trafikanter, frihøjden m.v.. Men jeg måtte erkende, at vi ikke har pengene lige nu.

Forvaltningen har derfor siden arbejdet støt hen mod at tilrettelægge reparationen af broens slidte dele (betonbrofæsterne, skiftning af brodækket m.m.), så borgerne bliver generet mindst muligt.

Når Venstre og Dansk Folkeparti nu profilerer sig på at ville skifte broen ud, undsiger de den beslutning, som de selv var med til at træffe sidste år, Det ligner grandgiveligt populisme og valgkampsgejl. Årsagen til at der sidste år blev truffet beslutning om at reparere – og ikke bygge nyt – bunder jo som sagt alene i, at vi mangler 30 – 50 mill. til en ny bro.

Jeg går ud fra, at de politikere (der forleden standsede sagen om, hvorvidt vi skal gennemføre reparationsprojektet i 2020 eller 21) nu kan pege på, hvor pengene til en ny bro skal tages.

Hvis Næstved Havn mener, at de kan jonglere lidt med deres mange indtægter på Longshave og være med til at finansiere en ny bro, så vil jeg da hilse det velkommen.

Men Byrådet vil dog stadig skulle finde mere end de otte millioner kroner, som der blev afsat til broen. Og det er næppe så nemt, som nogen åbenbart tror.