DEBAT: Der ligger ingen lettere syge på hospitalet

"Der er brug for mere personale på hospitalerne og meget mindre dokumentation. Den netop fremlagte sygehusreform fra Venstre vil ikke gøre patienterne raske," skriver debattøren i dette indlæg

Per Frost Henriksen. Arkivfoto
Per Frost Henriksen. Arkivfoto

Af folketingskandidat Per Frost Henriksen (S), Nordsjælland

Der ligger ingen lettere syge patienter på hospitalet, som sagtens kunne udskives til hjemmet. Og en udflytning af specialiseret genoptræning til kommunalt regi vil betyde tab af viden, tab af erfaring og være et tab for patienterne.

Så er vi igen nået til en sygehusreform, eller sundhedsudspil om man vil. Det første spørgsmål vi kan stille os efter gennemlæsning af udspillet er om der virkelig optages 40.000 sengepladser af patienter som kunne passes hjemme. Det er svært at forestille sig, når der alle steder kæmpes med overbelægning og det kun er et spørgsmål om hvorvidt der ligger patienter på gangen året rundt eller bare sæson betinget.

Udspillet bygger på endnu en fejlagtig antagelse, nemlig at 500.000 ambulante kontakter for patienter med kroniske folkesygdomme som KOL og diabetes kunne flyttes til praksis. Kære Venstre, I er bagud, de er allerede flyttet. Speciale enhederne på hospitalet ser kun patienter som er særligt komplicerede, er multiorgansyge eller hvor standard behandlingen ikke virker og man overvejer specialist tilbud.

Flere forslag i reformudspillet er allerede indført på mange områder. Folk udskrives så snart det nærmer sig forsvarligt muligt, der gives allerede intravenøs antibiotika i hjemmet osv. Så regeringens forslag halter faktisk efter virkeligheden, tiltagene er allerede ført ud i livet tvunget af besparelserne, men man kan ikke gennemføre de samme besparelser to gange.

Men vi er enige om at der til en aldrende befolkning skal uddannes flere praktiserende læger. Der går minimum 15 år før de er klar, så vi må også være enige om at enhver besparelse man tænker baseret på flytning af patienter til praksis tidligst kan realiseres til den tid?

Nældens rod er vel nærmere, at det er tunge IT systemer og dobbeltkrav om dokumentation, som sluger alt for megen dyrebar tid fra travle læger og sygeplejersker. Antallet af administrativt personale er steget støt, antallet af varme hænder til patienterne er ikke.

En såkaldt decentralisering af rehabilitering på specialist områder fører til tab af viden og ekspertise, som lige nu findes på landets hospitaler. Hospitalerne har dygtigt professionelt personale med læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, portører og mange flere, der hver eneste dag knokler for at gøre Danmark mere sund og rask.